Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur heeft een coördinerende rol om de club goed te laten functioneren. Het staat in voor de definitie en uitvoering van de korte- en lange termijndoelstellingen van de club. Neemt de eindbeslissing met betrekking tot:

  • Investeringen, alle uitgaven en financiële transacties boven € 150,= , met uitzondering van de herbevoorrading van de kantine (Dit is de verantwoordelijkheid van de kantine-uitbaters), of betalingen die na goedkeuring van het dagelijks bestuur contractueel werden vastgelegd.
  • Aanstellen van, en contractbespreking met de hoofd- en hulptrainer (op voorspraak van en in samenwerking met de Sportieve Cel)
  • Transfers en contractbespreking senioren (op voorspraak van de Sportieve Cel)
  • Bepaalt jaarlijks de activiteitenkalender
  • Bepaalt de hoogte van het jaarlijkse lidgeld per leeftijdscategorie Representatie ( bijvoorbeeld op de gemeentelijke sportraad, en dergelijke)

Het dagelijks bestuur vergadert 1 maal per maand (de tweede woensdag van de maand).

Voorzitter

Patrick Hendrickx
+32 491 73 59 89
patrick_hendrickx@me.com

Vice Voorzitter

Dieter Berrens
+32 473 33 18 51
denberres@hotmail.com