Jeugdwerking

ballen

Het is onze wil om onze spelers een meer dan gemiddelde voetbalopleiding aan te bieden waarbij spelvreugde en het al spelend leren centraal staan. We willen onze spelers vormen op sportief, sociaal en psychisch vlak zodat een maximale doorstroming naar de eerste ploeg mogelijk wordt. Dit willen we waarmaken in de beste omstandigheden, zowel qua infrastructuur als begeleiding en omkadering.

Onze Arendonkse jeugd heeft recht op "goed voetbal onderwijs", ook binnen KFC Arendonk Sport waar waarden als vriendschap, gezelligheid en plezier de dienst uitmaken, en onze club maken tot wat ze is. Daarom hebben we ons zelf een aantal doelstellingen gesteld:

  1. We gaan ervan uit dat onze club een sociale rol te spelen heeft waarbij aan alle kinderen die interesse hebben in voetbal ook de gelegenheid wordt geboden om te kunnen voetballen in een kindvriendelijke omgeving waar plezier in het spel een voorname rol speelt.
  2. De continuïteit in de jeugdopleiding trachten we te garanderen door het opstellen van een opleidingsplan voor alle leeftijdscategorieën, waarbij duidelijk is welke technieken en tactieken op een bepaalde leeftijd moeten beheerst worden.
  3. De bedoeling is om door middel van een kwaliteitsvolle opleiding ervoor te zorgen dat jonge spelers kunnen evolueren van voetballen binnen een recreatieve omgeving naar voetballen binnen een competitieve omgeving, waardoor een doorstroming naar de eerste ploeg mogelijk wordt.

Het uitgangspunt is dat elk kind evenveel aandacht en respect verdient. We streven een positieve benadering van het kind na: een schouderklopje werkt uitstekend.

We hechten minder belang aan het resultaat, kiezen voor de individuele benadering van de speler en leggen geen druk op het kind. De trainingen en wedstrijden zijn er voor de kinderen.

Deelnemen aan de wekelijkse trainingen betekent dat er in het weekend gespeeld wordt. Bij de duiveltjes en preminiemen krijgen alle spelers even veel speelgelenheid. In de hogere categorien krijg je minimaal 50% speelgelegenheid.

De spelers van KFC Arendonk Sport worden opgeleid om te kunnen functioneren volgens de principes van het zonevoetbal. Zonevoetbal is een collectief positiespel met de bedoeling een bepaalde zone in het veld te beheersen door een meerderheidssituatie te creëren rond de bal, m.a.w. lopen in functie van bal / doel / medespelers / tegenstander.

Omwille van het collectief karakter is deze spelvorm zeker moeilijker aan te leren dan de individuele dekking maar het biedt daarentegen ook vele voordelen. Zo worden intelligente spelers gevormd die het voetbal zien, initiatief durven nemen en het spel aanvoelen.