Algemene ledenvergadering 2019

Alv As 2019

Beste leden,

De Raad van Bestuur van FC Arendonk Sport, nodigt u graag uit op zijn algemene ledenvergadering (ALV) op zaterdag 15 juni om 10.00 uur in de kantine van de Meulegoor.

Noteer deze data in jullie agenda, een korte agenda van deze vergadering zal later volgen.

Hopende jullie hiermee geïnformeerd te hebben.

Het Bestuur FC Arendonk Sport