Corona afspraken

Voetbal Op Gras

We moeten samen met jullie vaststellen dat het aantal COVID besmettingen ook in onze regio weer toeneemt. We willen graag iedereen de mogelijkheid kunnen blijven geven om zijn/haar favoriete sport in veilige omstandigheden uit te oefenen.

Daarom, in de allereerste plaats:


Houd u aan de eerder gecommuniceerde maatregelen als sporter, trainer en supporter!

  • Voelt u of uw kind zich niet goed, kom dan niet naar trainingen of wedstrijden. Blijf a.u.b. thuis!
  • Komt u naar het sportpark, dan is het dragen van een mond/neusmasker verplicht. Het mag enkel afgezet worden tijdens het sporten.
  • Houd u aan de voorzorgsmaatregelen zoals beschreven in de gedragscodes voor de sporter en trainer, die u als bijlage terugvindt onderaan de COVID-19 Update.
  • De kantines en kleedkamers zijn momenteel gesloten.

Als we allemaal de regels respecteren houden we het risico op besmettingen binnen onze club zo laag mogelijk. Maar het valt natuurlijk ook niet uit te sluiten dat het toch een keer gebeurt...

Wat als er een besmetting binnen een ploeg wordt vastgesteld?

Een speler die besmet is of in quarantaine moet, meldt dit onmiddellijk aan zijn trainer en mag vanzelfsprekend in geen geval deelnemen aan trainingen. De trainer meldt een besmetting bij de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie en de technisch verantwoordelijke van de jeugdopleiding (TVJO).

Indien betreffende speler binnen een tijdspanne van 2 dagen voor het begin van de symptomen tot 7 dagen na het begin van de symptomen heeft deelgenomen aan trainingen of wedstrijden en bovendien het vermoeden bestaat dat hij/zij de voorzorgsmaatregelen zoals beschreven in “de gedragscode voor de sporter” niet heeft gerespecteerd, helpen we betreffende speler met het opstellen van een lijst met contactpersonen, om het “contact-tracen” te vergemakkelijken. Contact tracing gebeurt overigens door de overheid. De club heeft hier enkel een ondersteunende rol.

Mag ik nog voetballen als ik in contact ben geweest met een besmette persoon?

Wij volgen wat dit betreft de regels van Voetbal Vlaanderen.

Indien u of uw kind in contact is geweest met iemand die besmet is, op school of in de privésfeer, mag hij/zij volgens de geldende regels nog steeds deelnemen aan trainingen en wedstrijden, tenzij dus verboden omwille van quarantaine. Elke ouder en/of speler mag bepalen of men zich comfortabel voelt bij deelname aan trainingen of wedstrijden. U kan dit beslissen voor uzelf of uw eigen kind, niet voor andere leden van de ploeg.

Het staat de trainer van een ploeg vrij om een speler de toegang tot de training te ontzeggen indien ziektesymptomen worden vastgesteld (loopneus, hoesten,...).

Een paar praktische afspraken!

Indien u om wat voor reden dan ook niet kan of wil komen trainen, meldt dit dan zo snel mogelijk aan uw trainer.

Doe dit zeker als de reden een vastgestelde COVID besmetting is. Uw trainer zal hierover dan ook de coördinator, onze TVJO en onze gerechtigde correspondent informeren. Uiteraard zullen we met deze informatie discreet omgaan.

Veelgestelde Vragen mbt Corona aan Voetbal Vlaanderen