Hervatten trainingen binnen de richtlijnen

Covid 19Ball

Beste spelers, trainers en ouders,

KFC Arendonk Sport heeft naar aanleiding van de versoepeling van de maatregelen, besloten om de trainingen terug te hervatten en dit tot en met 30 juni. Om de heropstart mogelijk maken, zal er door de logistieke cel een planning opgemaakt worden, opdat iedereen kan trainen in veilige omstandigheden.

We trachten te starten met de eerste trainingen op woensdag 20 mei as. Of en wanneer jouw ploeg traint, hoor je van je trainer, die heeft trouwens ook het recht om zelf te beslissen om niet te trainen. Gelieve hem/haar NIET lastig te vallen met vragen hierover. Momenteel is er dus nog geen planning en de trainers zullen zelf ten gepaste tijden communiceren over de planning van hun ploeg.

Om alles in goede banen te leiden, vragen wij u alvast om volgende zaken in acht te nemen:

 1. De algemene richtlijnen van Voetbal Vlaanderen te volgen, KLIK HIER
 2. Indien u zich niet goed voelt, neem geen risico en kom niet trainen!!!
 3. Indien u zich niet comfortabel voelt met deze situatie om te trainen, dient u hier natuurlijk ook niet aan deel te nemen, er is geen enkele verplichting.
 4. Het circulatie-plan dat wordt opgemaakt te volgen voor het Sportcomplex Heikant, dit volgt hier later.
 5. IEDEREEN komt trainen MET HANDSCHOENEN, ongeacht de weersomstandigheden

Voor spelers, trainers en ouders, willen wij volgende punten nog benadrukken:

Spelers:

 • Iedereen traint met handschoenen, deze moeten ZELF meegebracht worden --> GEEN handschoenen is niet trainen!
 • Eigen drinkbus meebrengen, met NAAM OP!
 • SNUITEN in PAPIEREN ZAKDOEK, deze zijn ook zelf te voorzien
 • Zorg dat de veters van de jongste kinderen goed vast gestrikt zijn!!!

Trainers:

 • De Trainer ontvangt de spelers in de zone A of Zone B
  --> ZONE A: Training vanaf …. U tot 19.30 uur
  --> ZONE B: Training vanaf 19.45 uur tot 22.00 uur
 • Dienen AFSTAND TE HOUDEN
 • Dienen ook HANDSCHOENEN aandoen

Ouders:

 • De kinderen worden afgezet in zone A of op de parking, het is niet toegelaten dat ouders de training van hun kinderen bijwonen.
 • U kan desnoods op de voorziene plaats op de parking, in uw wagen wachten.

Indien de maatregelen niet nageleefd / gevolgd worden en er uit controle vanuit de Club of de lokale politiediensten blijkt dat wij de veiligheid / gezondheid onvoldoende kunnen waarborgen, zullen naargelang de inbreuken de nodige verdere beslissingen genomen worden, dewelke ook kunnen leiden tot het stopzetten van de trainingen.

Met sportieve groeten,


Logistieke cel
Sportieve Cel Jeugd
Raad van Bestuur