Verleng tijdig je lidmaatschap

Jeugdtrainer

Lidgelden seizoen 2022 - 2023


Beste leden, beste ouders,

Met ons Ravago Soccer Festival eind mei, hopen we het seizoen 2021-2022 op een mooie manier te kunnen afsluiten! We kijken echter ook al weer verder en zijn bezig met het seizoen 2022 - 2023 en alle daarbijhorende zaken, waaronder ook het aanmelden van nieuwe leden en het betalen van de lidgelden.

Gegeven de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, de impact van Corona op onze werking en onze financiën, recent de enorme stijging van de energie kosten, hebben wij als Club besloten om de lidgelden voor het seizoen '22-'23 te verhogen.


Lidgelden voor het seizoen 2022-2023


Bedrag*
Spelers kern heren € 270
Speelsters eerste ploegen dames A € 215
Speelsters dames B € 155
Spelers recreatieve reserven € 130
Spelers (geb. 2002-2006) U21 € 225
Spelers (geb. 2006-2007) U17 € 195
Spelers (geb. 2007-2009) U16M € 190
Spelers (geb. 2008-2009) U15 € 185
Spelers (geb. 2010-2011) U12, U13 € 175
Spelers (geb. 2012-2013) U10, U11 € 165
Spelers(geb. 2014-2014-2015-2017) U6, U7, U8, U9 € 150

Deze bedragen gelden voor nieuwe leden.

Voor de jeugdspelers (vanaf geboortejaar 2001 t.e.m. 2016) is het geboortejaar bepalend voor de hoogte van het lidgeld, dus niet de leeftijdscategorie van de ploeg waarbij je ingedeeld wordt. Voorbeeld: als je geboren bent in 2005, maar je bent ingedeeld bij U21, betaal je het lidgeld van de U17.

Indien het lidgeld van de ploeg waarbij je ingedeeld bent, lager is, geldt het laagste lidgeld. Voorbeeld: je bent geboren in 2000, maar je bent ingedeeld bij de eerste ploeg B van de dames, geldt het lidgeld van de eerste ploeg dames B. De indeling van de spelers in de diverse ploegen gebeurt door de respectievelijke sportieve cellen.

Kortingen

Spelers die al lid waren in het seizoen 21-22 én betalen vóór 15 juni 2022, mogen op de lidgelden 30 euro in mindering brengen.

Ook dit seizoen kan je gebruik maken van de vrijetijdspas van de gemeente Arendonk. Indien je in het bezit bent van een vrijetijdspas, betaal je verlaagd lidgeld. Of je in aanmerking komt voor de vrijetijdspas, kan je navragen bij de gemeente Arendonk.

Vanaf het derde lid uit hetzelfde gezin, mag de helft (50%) van het lidgeld van de jongste kinderen in mindering gebracht worden. Dit voordeel kan niet gecumuleerd worden met de bovenvermelde kortingen.

Vergeet ook niet dat je een gedeelte van het lidgeld kan recupereren bij je ziekenfonds. Kijk voor de praktische details op onze website onder “ledeninfo – tegemoetkoming mutualiteit”. Hier vind je ook de nodige documenten om de aanvraag bij je ziekenfonds te doen.

Betaling doen

We vragen je vriendelijk het lidgeld voor 15 juni 2022 over te maken op rekening BE98 0689 0987 6393 van VZW Arendonk Sport – Horststraat 82 – 2370 Arendonk. Gelieve in de mededeling van de overschrijving “Lidgeld 21-22”, de naam én het geboortejaar van de speler/speelster plus waar van toepassing ook het nummer van je vrijetijdspas te vermelden.

Indien je geen lid wenst te blijven, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten via een mail op leden@arendonksport.be. We zouden graag zo snel mogelijk een inzicht krijgen in het aantal spelers per leeftijd categorie zodat we de ploegen in kunnen delen.

Tot slot

De goede werking van elke sportvereniging staat of valt met voldoende helpende handen op en rond het veld. Er is altijd nood aan trainers, afgevaardigden, helpers, enz.! We grijpen dan ook deze gelegenheid aan om een warme oproep te doen om je bij interesse te melden op tvjo@arendonksport.be als je meent bij de sportieve werking iets te kunnen betekenen. Mensen die geïnteresseerd zijn om zich voor andere zaken dan het sportieve in te zetten, sturen een bericht aan logistiek@arendonksport.be, events@arendonksport.be of tornooi@arendonksport.be. We zijn dankbaar voor alle reacties!

Alvast een sportief en succesvol voetbalseizoen 2022-2023!


Namens de Raad van Bestuur l KFC Arendonk Sport

Download brief

Lidgelden | Seizoen 2022 2023