Verleng tijdig je lidmaatschap

Jeugdtrainer

Lidgelden seizoen 2019 - 2020

Beste lid, beste ouders,

Het huidige seizoen loopt op zijn laatste benen en de voorbereidingen voor het nieuw seizoen zijn al volop bezig. Tijd dus om je lidmaatschap bij KFC Arendonk Sport te verlengen zodat je zorgeloos kan blijven deelnemen aan officiële wedstrijden en aan de wekelijkse trainingen.

Wat moet je hiervoor doen:

Je lidgeld betalen op het rekeningnummer BE98 0689 0987 6393 van KFC Arendonk Sport vzw , Horststraat 82 – 2370 Arendonk. Gelieve in de mededeling duidelijk “lidgeld”, de naam van het lid en de leeftijdscategorie waartoe hij/zij behoort te vermelden.

Betaal je later dan 20 MEI 2019, dan zijn wij genoodzaakt om 30 euro extra aan te rekenen

Voor een derde (vierde,…) kind van hetzelfde gezin mag je 50% minder betalen, met dien verstande dat het (de) jongste kind(eren) aan verminderd tarief zijn.

Voor het juiste lidgeld, neem je het geboortejaar van je kind. Ook al speelt hij/zij een reeks hoger of lager.

Waarom voor 20 mei en waarom anders 30 euro extra?

Indien wij leden die (willen) stoppen niet uitschrijven voor eind mei, moeten wij de voetbalbond toch voor een heel seizoen betalen. Alleen leden die betaald hebben blijven ingeschreven en de andere schrijven we voortaan uit! Later opnieuw aanmelden brengt extra aansluitkosten bij de bond met zich mee. Vandaar deze maatregel.

Lidgelden voor het seizoen 2019-2020 (tot 20/05/2019)

Voor nieuwe inschrijvingen (óók herinschrijvingen) na deze datum worden de tarieven verhoogd met € 30 omwille van de inschrijfkosten bij KBVB - Voetbal Vlaanderen.

Bedrag
Spelers KERN € 210
Speelsters DAMES € 155
Spelers recreatieve reserven € 80
Spelers (geb. 1999-2002) U21 € 165
Spelers (geb. 2003-2004) U17 € 135
Spelers (geb. 2005-2006) U15 € 125
Spelers (geb. 2007-2008) U12, U13 € 115
Spelers (geb. 2009-2010) U10, U11 € 105
Spelers(geb. 2014-2013-2012-2011) U6, U7, U8, U9 € 90

Wens je geen lid te blijven, laat dit dan weten via een mailtje aan secretaris@arendonksport.be en/of leden@arendonksport.be.

Tevens is de vrijetijdspas (initiatief gemeente Arendonk) van toepassing voor de betaling van de lidgelden. Indien je wenst te genieten van de vrijetijdspas, vermeld dan a.u.b. het betreffende nummer in de opmerking van de overschrijving. Cumulatie met de hierboven beschreven gezinskorting is in dat geval echter niet mogelijk.

Tenslotte vragen wij je hulp voor de begeleiding op en rond het veld van onze spelers. Wij kunnen alle ondersteuning op dit vlak gebruiken. Er is steeds meer nood aan trainers en afgevaardigden. Van een knelpuntberoep gesproken. Als je interesse hebt, neem dan contact op met tvjo@arendonksport.be. Als trainer hoef je geen lidgeld te betalen bij onze club, net zo min als de vaste ploegafgevaardigden, de vaste helpers en de leden van het bestuur.

Om te garanderen dat je volgend seizoen in een ploeg terecht komt, vragen we je om de betaling in orde te brengen voor uiterlijk 20 mei 2019. Via je ziekenfonds kan je overigens een deel van het lidgeld recupereren. Meer informatie staat op onze website onder ledeninfo / tegemoetkoming-mutualiteit. Hier vind je ook een aantal documenten.

Wij wensen jullie allen een sportief en succesvol voetbalseizoen!

Namens de Raad van Bestuur, KFC Arendonk Sport

Download

Brief Lidgelden 2019-2020