Verleng tijdig je lidmaatschap

Jeugdtrainer

Lidgelden seizoen 2021 - 2022


Beste leden, beste ouders,

Het einde van alweer een merkwaardig seizoen is in zicht. Jammer genoeg hebben we allemaal niet zo veel kunnen spelen en trainen als we gewild hadden. Desalniettemin hebben we – met alle respect voor de geldende regels – getracht iedereen de mogelijkheid te geven zo veel mogelijk te voetballen. Hierbij hebben we altijd de nodige maatregelen genomen om dit zo veilig mogelijk te laten gebeuren.

We kijken reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen dat hopelijk weer min of meer normaal zal verlopen. We zijn in ieder geval al met de voorbereidingen begonnen!

We hebben besloten de lidgelden niet te verhogen en bovendien voor de spelers die al lid waren in seizoen '20-'21, een COVID-korting toe te kennen op het lidgeld voor seizoen 21-22.

De lidgelden voor het seizoen ‘21-‘22 blijven dus hetzelfde als het voorbije seizoen:

Lidgelden voor het seizoen 2021-2022

Bedrag
Spelers kern heren € 240
Speelsters eerste ploegen dames A en B € 185
Spelers recreatieve reserven € 110
Spelers (geb. 2001-2004) U21 € 195
Spelers (geb. 2005-2006) U17 € 165
Spelers (geb. 2007-2008) U15 € 155
Spelers (geb. 2009-2010) U12, U13 € 145
Spelers (geb. 2011-2012) U10, U11 € 135
Spelers (geb. 2013-2014-2015-2016) U6, U7, U8, U9 € 120

Deze bedragen gelden voor nieuwe leden.

Voor de jeugdspelers (vanaf geboortejaar 2001 t.e.m. 2016) is het geboortejaar bepalend voor de hoogte van het lidgeld, dus niet de leeftijdscategorie van de ploeg waarbij je ingedeeld wordt. Voorbeeld: als je geboren bent in 2005, maar je bent ingedeeld bij U21, betaal je het lidgeld van de U17.

Indien het lidgeld van de ploeg waarbij je ingedeeld bent, lager is, geldt het laagste lidgeld. Voorbeeld: je bent geboren in 2000, maar je bent ingedeeld bij de eerste ploeg B van de dames, geldt het lidgeld van de eerste ploeg dames B. De indeling van de spelers in de diverse ploegen gebeurt door de respectievelijke sportieve cellen.

Kortingen

Spelers die al lid waren in het seizoen 20-21 én betalen vóór 15 juni 2020, mogen op de lidgelden 30 euro in mindering brengen.

Bovendien zullen we spelers die al lid waren in seizoen 20-21 een bijkomende COVID-korting geven op het lidgeld. Deze korting is afhankelijk van de leeftijdscategorie waarbij je vorig seizoen was ingedeeld:

Korting
Spelers kern heren € 40
Speelsters eerste ploegen dames A en B € 40
Spelers recreatieve reserven € 15
Spelers (geb. 2000-2003) U21 € 40
Spelers (geb. 2004-2005) U17 € 40
Spelers (geb. 2006-2007) U15 € 40
Spelers (geb. 2008-2009) U12, U13 € 15
Spelers (geb. 2010-2011) U10, U11 € 15
Spelers (geb. 2012-2013-2014-2015) U6, U7, U8, U9 € 15

Ook dit seizoen kan je gebruik maken van de vrijetijdspas van de gemeente Arendonk. Indien je in het bezit bent van een vrijetijdspas, betaal je verlaagd lidgeld. Of je in aanmerking komt voor de vrijetijdspas, kan je navragen bij de gemeente Arendonk.

Vanaf het derde lid uit hetzelfde gezin, mag de helft (50%) van het lidgeld van de jongste kinderen in mindering gebracht worden. Dit voordeel kan niet gecumuleerd worden met de bovenvermelde kortingen.

Vergeet ook niet dat je een gedeelte van het lidgeld kan recupereren bij je ziekenfonds. Kijk voor de praktische details op onze website onder “ledeninfo – tegemoetkoming mutualiteit”. Hier vind je ook de nodige documenten om de aanvraag bij je ziekenfonds te doen.

Betaling doen

We vragen je vriendelijk het lidgeld voor 15 juni 2021 over te maken op rekening BE98 0689 0987 6393 van VZW Arendonk Sport – Horststraat 82 – 2370 Arendonk. Gelieve in de mededeling van de overschrijving “Lidgeld 21-22”, de naam én het geboortejaar van de speler/speelster plus waar van toepassing ook het nummer van je vrijetijdspas te vermelden.

Indien je geen lid wenst te blijven, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten via een mail op leden@arendonksport.be. We zouden graag zo snel mogelijk een inzicht krijgen in het aantal spelers per leeftijd categorie zodat we de ploegen in kunnen delen.

Tot slot

De goede werking van elke sportvereniging staat of valt met voldoende helpende handen op en rond het veld. Er is altijd nood aan trainers, afgevaardigden, helpers, enz.! We grijpen dan ook deze gelegenheid aan om een warme oproep te doen om je bij interesse te melden op tvjo@arendonksport.be als je meent bij de sportieve werking iets te kunnen betekenen. Mensen die geïnteresseerd zijn om zich voor andere zaken dan het sportieve in te zetten, sturen een bericht aan logistiek@arendonksport.be, events@arendonksport.be of tornooi@arendonksport.be. We zijn dankbaar voor alle reacties!

We wensen jullie voor nu veel sterkte en gezondheid toe. Alvast een sportief en succesvol voetbalseizoen 2021-2022!


Namens de Raad van Bestuur l KFC Arendonk Sport

Download brief

Brief Lidgelden 2021-2022