Verleng tijdig je lidmaatschap

Jeugdtrainer

Lidgelden seizoen 2020 - 2021


Beste leden, beste ouders,

Zoals je allicht hebt vernomen heeft Voetbal Vlaanderen op 27 maart jl. beslist dat alle jeugd- en amateurcompetities onmiddellijk worden stopgezet. Dit brengt het seizoen 2019-2020 jammer genoeg tot een vroegtijdig en plots einde.

We zijn ondanks de onzekere en lastige omstandigheden in de mate van het mogelijke begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Hierbij gaat onze bijzondere aandacht naar het invullen van het sportief kader, vooral voor onze jeugdploegen.

De lidgelden voor het seizoen ‘20-‘21 zijn hetzelfde als het voorbije seizoen:

Lidgelden voor het seizoen 2020-2021

Bedrag
Spelers kern heren € 240
Speelsters eerste ploegen dames A en B € 185
Spelers recreatieve reserven € 110
Spelers (geb. 200-2003) U21 € 195
Spelers (geb. 2004-2005) U17 € 165
Spelers (geb. 2006-2007) U15 € 155
Spelers (geb. 2008-2009) U12, U13 € 145
Spelers (geb. 2010-2011) U10, U11 € 135
Spelers(geb. 2012-2013-2014-2015) U6, U7, U8, U9 € 120

Kortingen

Spelers die al lid waren in het seizoen ‘19-‘20 én betalen voor 15 juni 2020, mogen op de lidgelden 30 euro in mindering brengen. De bovenvermelde bedragen gelden dus enkel voor nieuwe leden of bestaande leden die na 15 juni 2020 betalen. Omwille van de actuele situatie hebben we oorspronkelijke deadline ook langer gemaakt.

Ook dit seizoen kan je gebruik maken van de vrijetijdspas van de gemeente Arendonk. Indien je in het bezit bent van een vrijetijdspas, betaal je verlaagd lidgeld. Of je in aanmerking komt voor de vrijetijdspas, kan je navragen bij de gemeente Arendonk.

Vanaf het derde lid uit hetzelfde gezin, mag de 50% van het lidgeld van de jongste kind(eren) in mindering gebracht worden. Dit voordeel kan niet gecumuleerd worden met de twee bovenvermelde kortingen.

Vergeet ook niet dat je een gedeelte van het lidgeld kan recupereren bij je ziekenfonds. Kijk voor de praktische details op onze website onder “ledeninfo – tegemoetkoming mutualiteit”. Hier vind je ook de nodige documenten om de aanvraag bij je ziekenfonds te doen.

Betaling doen

Je lidgeld betalen op het rekeningnummer BE98 0689 0987 6393 van VZW Arendonk Sport - Horststraat 82 – 2370 Arendonk. Gelieve in de mededeling van de overschrijving “Lidgeld 20-21”, de naam en het geboortejaar van de speler/speelster en indien van toepassing ook het nummer van je vrijetijdspas te vermelden.

Voor de jeugdspelers (vanaf geboortejaar 2000 t.e.m. 2015) is het geboortejaar bepalend voor de hoogte van het lidgeld. Tenzij het lidgeld van de ploeg waar je bent ingedeeld lager is, dan mag het laagste lidgeld worden aangehouden. De indeling van de spelers in de diverse ploegen gebeurt door de respectievelijke sportieve cellen!

Indien je geen lid wenst te blijven, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten via een mail op leden@arendonksport.be. We zouden graag zo snel mogelijk een inzicht krijgen in het aantal spelers per leeftijd categorie zodat we de ploegen in kunnen delen.

Tot slot

De goede werking van elke sportvereniging staat of valt met voldoende helpende handen op en rond het veld. Er is altijd nood aan trainers, afgevaardigden, helpers, enz.! We grijpen dan ook deze gelegenheid aan om een warme oproep te doen om je bij interesse, ook voor andere zaken dan het sportieve, en dit te melden op info@arendonksport.be. Alvast eeuwige dank

We wensen jullie nu veel sterkte en gezondheid toe en alvast een sportief en succesvol voetbalseizoen 2020-2021.


Namens de Raad van Bestuur l KFC Arendonk Sport


Download brief

Brief Lidgelden 2020-2021