Vroegtijdig einde seizoen 2019-2020

Einde Seizoen

Vroegtijdig einde seizoen 2019-2020

Zoals jullie allicht hebben vernomen heeft Voetbal Vlaanderen op 27 maart jl. beslist dat alle jeugd- en amateurcompetities onmiddellijk worden stopgezet.

Dit brengt het voetbalseizoen jammer genoeg tot een vroegtijdig en plots einde

De maatregelen die de overheid naar aanleiding van de Corona epidemie heeft getroffen, hebben er ons ook toe aangezet een aantal sportieve en extra-sportieve activiteiten te annuleren, dan wel te verplaatsen.

> Meer hierover leest u in de brief in bijlage.

Voorbereidingen voor het nieuwe seizoen

We zijn ondanks de onzekere en lastige omstandigheden in de mate van het mogelijke begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Hierbij gaat onze bijzondere aandacht naar het invullen van het sportief kader, vooral voor onze jeugdploegen.

Er is altijd nood aan trainers, afgevaardigden, helpers, enz.! We grijpen dan ook deze gelegenheid aan om een warme oproep te doen om je bij interesse te melden op tvjo@arendonksport.be als je meent bij de sportieve werking iets te kunnen betekenen. Mensen die geïnteresseerd zijn om zich voor andere zaken dan het sportieve in te zetten, sturen een bericht aan logistiek@arendonksport.be, events@arendonksport.be of tornooi@arendonksport.be.

We wensen iedereen voor nu veel sterkte en gezondheid toe!