Contactpersonen

Voorzitter

Dieter Berrens
+32 473 33 18 51
voorzitter@arendonksport.be

Vicevoorzitter - Dieter BerrensDieter bewaakt samen de Raad van Bestuur mee de missie en visie van de gehele club. Hij vertegenwoordigt de club bij verschillende aangelegenheden. Verder lost hij ook zaken op die niet zouden kunnen besproken worden met andere bestuursleden. Daarnaast heeft de voorzitter ook een rol om de beslissingen genomen in de RvB met de verschillende cellen te delen en op te volgen. Bovendien, volgt hij ook mee de dagdagelijkse werking van de Club op.

Secretaris

Claude Gys
+32 14 67 06 14
secretaris@arendonksport.be

Secretaris - Claude GysClaude is belast met de ondersteuning van de voorzitter enerzijds, bijvoorbeeld door middel van voorbereiding van bestuursvergaderingen en is informatiebron van de voorzitter. Anderzijds organiseert en coördineert de secretaris de voortgang en verslaglegging van bestuursactiviteiten en de informatiestroom binnen de club. De secretaris organiseert de bestuurlijke activiteiten die binnen de club verricht dienen te worden. De secretaris coördineert en bewaakt de interne en externe informatievoorziening/ informatiestroom. De secretaris is belast met de vergaring en uitgifte van informatie. Tevens draagt hij de verantwoordelijkheid voor de communicatie op bestuurlijk niveau en zorgt ervoor dat de juiste informatie bij de juiste personen terecht komt

Gerechtigd Correspondent

Eddy Gorrens
+32 499 39 69 19
gc@arendonksport.be

Gerechtigd Correspondent - Eddy GorrensEddy staat in voor alle communicatie met de officiële instanties zoals de KBVB, Voetbal Vlaanderen. Hij zorgt ervoor dat alle wedstrijden die bij de Bond die moeten aangevraagd worden tijdig en correct worden aangevraagd. De GC, zorgt ook voor dat alle nodige informatie aan de KBVB, Voetbal Vlaanderen worden aangeleverd op de juiste tijdstippen. Hij zal hiervoor zijn informatie halen bij verschillende mensen binnen de Club.

Algemeen Logistiek

Geert Geudens
+32 491 15 51 30
geert@arendonksport.be

Logistiek - Geert GeudensGeert is verantwoordelijke voor de algehele algemene logistieke activiteiten binnen onze Club. Hierbij zorgt hij samen met zijn team dat de velden op de Heikant & Meulegoor inorde zijn. Verder zorgt hij ervoor dat alle training, wedstrijden en vriendschappelijke wedstrijden op een evenredige manier ingepland worden op de verschillende complexen. Via de logistieke cel geeft Geert mee ondersteuning aan de Events die door Arendonk Sport georganiseerd worden. Verder zorgt hij ervoor dat onze accommodatie (kantine, kleedkamers, ... ) onderhouden blijft en defecten gemaakt worden. Voor algemene logistieke vragen, kan je terecht bij Geert die jouw samen met de logistieke cel zal verder helpen.

Kledij & Kantinedienst

Johan Laurijssen
+32 478 77 80 20
kledij@arendonksport.be

Kledij - Johan LaurijssenJohan is als onderdeel van de logistiek cel verantwoordelijk voor volgende taken: Het beheren van de kledij & voetballen van de Club in de ruimst mogelijke zin, voetbaluitrusting, teamtassen, voetballen, trainingsmateriaal, …. Het algemeen beheer van sleutels van de Club.

Events

Raf Kempen

events@arendonksport.be


Raf is verantwoordelijk voor het goede verloop van de verschillende evenementen die door de Club gehouden worden. Hij zorgt staat hiervoor in nauw contact met verschillenden mensen binnen de Club. Daar evenementen een belangrijk onderdeel van onze Club uitmaken, zoeken wij ook vaak de nodige helpers om alles in goede banen te leiden. Wenst u te helpen op onze activiteiten, laat uw kandidatuur via mail achter.

Ook zorgt Raf voor het opmaken van de taplijsten voor de kantine op de Heikant voor de verschillende jeugdploegen.

Sponsoring

Herman van Gool

sponsors@arendonksport.be


Herman is verantwoordelijke voor de algemene sponsoring en reclame binnen onze Club.

Communicatie

Frank Daniëls

info@arendonksport.be

Communicatie - Frank DaniëlsFrank is binnen onze Club verantwoordelijk voor de algemene communicatie via Website, Facebook, Instagram & LinkedIn. Hierbij wordt hij bijgestaan door verschillende personen, die mee het dagdagelijkse op zich nemen.

TVJO

Sportief coördinator U12 - U17

Paul van den Akkerveken
+32 479 78 39 05
tvjo@arendonksport.be

TVJO - Paul van den AkkervekenPaul is de technisch verantwoordelijk van de jeugdopleiding binnen onze Club. Hij bewaakt samen met de Cel Jeugd en de coördinatoren de technische kanten van het jeugdvoetbal. Hij zorgt er samen met de coördinatoren voor dat de trainers van alle ploegen de nodige opvolging krijgen waar nodig. Hij is de schakel tussen RvB om de missie en visie te waarborgen binnen de Club. Daarnaast zal hij ook problemen opvolgen die niet met trainer of coördinator op het eerste moment uitgeklaard kunnen worden.

Sportief coördinator U6 - U11

Sven Smits
+32 477 49 80 43
jeugdvoetbal@arendonksport.be

Sven is verantwoordelijk voor de sportieve werking van de U6 tot en met U11 bij onze Club. Hij is samen met de TVJO verantwoordelijk voor de implementatie van het sportieve plan bij deze teams. Hij is verantwoordelijk voor de sportief gerelateerde communicatie tussen TVJO, Cel Jeugd en de trainers van U6 tot en met U11. Sven is het eerste aanspreekpunt van ouders bij eventuele sportieve problemen die niet met de desbetreffende trainers kunnen besproken worden. Hij zorgt ervoor dat communicatie vanuit de Raad van Bestuur, de Cel Jeugd en of andere cellen of personen tot bij de juiste personen geraken.

Administratief coördinator jeugd

Marco Martïn
+32 475 35 69 66
jeugdvoetbal@arendonksport.be

Marco-Martin.png
Marco is verantwoordelijk voor de niet sportief gerelateerde zaken van de jeugdwerking van onze Club. Hij is samen met de Cel jeugd verantwoordelijk voor het goede werking van onze jeugdopleiding. Hij is verantwoordelijk voor de communicatie over niet sportief gerelateerde zaken tussen cel Jeugd en de jeugdploegen. Marco is het eerste aanspreekpunt van ouders bij niet-sportief gerelateerde problemen die niet met de desbetreffende trainer of afgevaardigde besproken kunnen worden. Hij zorgt ervoor dat communicatie vanuit de Raad van Bestuur, de SCJ en of andere cellen of personen tot bij de juiste personen geraakt.

Sportief & administratief coördinator meisjes/dames

Caro Sanders
+32 479 29 13 59
vrouwenvoetbal@arendonksport.be

Vrouwenvoetbal - Caro Sanders
Caro is verantwoordelijk voor de sportieve werking van het vrouwenvoetbal van onze Club. Zij is samen met de TVJO verantwoordelijk voor de implementatie van het sportieve plan. Zij is verantwoordelijk voor de communicatie tussen TVJO, Cel Jeugd en de trainers damesvoetbal. Caro is het eerste aanspreekpunt van ouders bij eventuele sportieve problemen die niet met de desbetreffende trainers kunnen besproken worden. Ze zorgt ervoor dat communicatie vanuit de Raad van Bestuur, de Cel Jeugd en of andere cellen of personen tot bij de juiste personen geraakt.

Tornooi coördinator - vriendschappelijke wedstrijden

Jos Raeymaekers
+32 474 59 77 84
tornooi@arendonksport.be

Tornooi - Jos RaeymaekersJos is binnen onze club verantwoordelijk voor: Het organiseren van ons Ravago Soccer Festival. Jos volgt tornooi aanvragen van andere clubs op, maakt hiervan een planning op die met de SCJ wordt besproken. Daarnaast zorgt Jos er ook mee voor dat vriendschappelijke wedstrijden op een correcte manier gecoördineerd worden. De procedure voor het aanvragen van vriendschappelijke wedstrijden kan je hier terugvinden. Verder volgt Jos ook de scheidsrechters op voor de 11v11 ploegen indien er geen aanduiding is door de KBVB.

Ledenadministratie - Vertrouwenspersoon

Eddy Gorrens
+32 499 39 69 19
gc@arendonksport.be

Meer informatie over de de taken en werking van een vertrouwenspersoon.

Eddy verzorgt alle ledenadministratie van de Club in de wijdst mogelijke zin, waarbij hij het volgende voor zijn rekening neemt: Aansluiting nieuwe leden, ledenadministratie KBVB, Ledenlijsten bijhouden, informatie Pro Soccer Data up daten waar en wanneer nodig. Opvolgen en inning van lidgelden Verder neemt Eddy binnen onze Club ook de rol van vertrouwenspersoon op zich.