Tegemoetkoming mutualiteit

Mutualiteiten

Gedeeltelijke terugbetaling lidgeld door je mutualiteit.

Jaarlijks kan je een deel van je lidgeld terug bekomen via je mutualiteit. Het terug te vorderen bedrag is verschillend bij de diverse ziekenfondsen.

Op onze website vind je het respectievelijke document terug per ziekenfonds. Je kan dit afdrukken en je persoonlijke gegevens er op invullen.

Bezorg dit document daarna aan de secretaris en deze zal het vervolledigen en aan je (laten) terug bezorgen zodat je het kan indienen bij het plaatselijke kantoor van jouw mutualiteit.

Secretaris:
Claude Gys
Horststraat 82 l 2370 Arendonk
tel: 014/67 06 14
e-mail: secretaris@arendonksport.be