Procedure aanvraag of verzetten wedstrijden

Om alle misverstanden met vriendschappelijke thuiswedstrijden en het verzetten van thuis-wedstrijden in competitieverband te vermijden, hebben we voor dit seizoen onderstaande procedure opgesteld.

Vooreerst kunnen deze thuiswedstrijden enkel ingepland worden op volgende momenten:

  • Wedstrijdweekenden
  • 2de woensdag van elke maand
  • 4de donderdag van elke maand

De te doorlopen procedure is als volgt

1. Breng de coördinator van de lichting op de hoogte incl. TVJO:

2. Check bij Geert voor beschikbare datum, uur en terrein - met eventueel kantine - via mail (geert@arendonksport.be)

3. De trainer van AS komt tot een akkoord met de tegenstander.

4. Bevestig aan Geert (en coördinator / TVJO) dat de wedstrijd doorgaat op de voorziene datum (via mail) of bekijk eventueel met Geert het alternatief dat je met de tegenstander hebt besproken.

5. Geert stuurt mail door aan;

  1. GC die de officiële aanvraag doet bij KBVB, via gc@arendonksport.be
  2. Contacteer Jos voor de (mogelijke) aanduiding van een scheidsrechter voor wedstrijden 11v11, via tornooi@arendonksport.be


Opmerking:

Voor vriendschappelijke wedstrijden 11v11 en te verzetten wedstrijden 11v11 waarvoor de bond geen scheidsrechter aanduidt, zal Jos Raeymaekers trachten een scheidsrechter te vinden. Indien dit niet lukt, brengt hij de desbetreffende trainer op de hoogte.

Deze aanvraag dient TWEE weken vóór de eigenlijke datum bij de GC te zijn!

> start daarom tijdig uw aanvraag op en communiceer duidelijk met alle betrokken actoren.