Lidgeld

Lidgelden voor het seizoen 2024-2025

Betaald NA 31/5
en alle nieuwe leden
Spelers kern heren € 300
Speelsters dames A en B
Spelers (geb. 2004-2007) U21
€ 235
Spelers recreatieve reserven € 145
Spelers bovenbouw (geb. 2008-2011) - U15, U16M en U17€ 215
Spelers middenbouw (geb. 2012-2015) - U10 tem U13
€ 195
Spelers onderbouw (geb. 2016-2019) - U6 tem U9€ 175

We vragen je vriendelijk het lidgeld over te maken op rekening BE98 0689 0987 6393 van VZW Arendonk Sport – Horststraat 82 – 2370 Arendonk. Gelieve in de mededeling van de overschrijving Lidgeld 24-25”, de naam en het geboortejaar van de speler/speelster en, indien van toepassing, ook het nummer van je vrijetijdspas te vermelden.

* Kortingen

  • Om te kunnen genieten van het verminderde tarief bij betaling voor 31/5, moet je al aangesloten lid geweest zijn in seizoen 2023-2024!
  • Vanaf het derde lid uit hetzelfde gezin, mag de 50% van het lidgeld van de jongste kind(eren) in mindering gebracht worden.
  • Voor de jeugdspelers (vanaf geboortejaar 2004 t.e.m. 2019) is het geboortejaar bepalend voor de hoogte van het lidgeld. Tenzij het lidgeld van de ploeg waar je bent ingedeeld lager is, dan mag het laagste lidgeld worden aangehouden. De indeling van de spelers in de diverse ploegen gebeurt door de respectievelijke sportieve cellen!
  • Als je een vrijetijdspas hebt, mag ook 50% in mindering brengen van het lidgeld waarvoor deze van toepassing is (met een maximum van 200 EUR per persoon per jaar). Gelieve bij de betaling dan steeds het nummer van de vrijetijdspas te vermelden! Of je in aanmerking komt voor de vrijetijdspas, kan je navragen bij de gemeente Arendonk of checken op https://arendonk.be/vrije-tijd/vrijetijdspas.
  • Vergeet ook niet dat je een gedeelte van het lidgeld kan recupereren bij je ziekenfonds. Kijk voor de praktische details op onze website onder “ledeninfo – tegemoetkoming mutualiteit”. Hier vind je ook de nodige documenten om de aanvraag bij je ziekenfonds te doen.

De volledige brief ivm de lidgelden kan je hier vinden.

FAQ:

Wat indien ik wens te stoppen nadat ik me heb ingeschreven?

  • Trainingen hebben nog niet aangevangen - het lidgeld wordt terugbetaald, de € 30,00 administratiekost wordt weerhouden.
  • Trainingen hebben aanvang genomen - tot aan aanvang van competitie - 50% van het lidgeld wordt terugbetaald, de € 30 administratiekost wordt weerhouden.
  • Bij aanvang van het seizoen, worden geen lidgelden meer terugbetaald.

Wat indien ik een langdurige blessure heb?

  • Op moment van voorleggen van medische attesten, waaruit blijkt dat men inderdaad het ganse seizoen niet meer kan voetballen, zal het lidgeld terugbetaald worden. De € 30,00 administratiekost wordt weerhouden.