Lidgeld

Lidgelden voor het seizoen 2023-2024

Bedrag*
Spelers kern heren € 270
Speelsters eerste ploegen dames A€ 215
Speelsters dames B€ 190
Spelers recreatieve reserven € 130
Spelers (geb. 2003-2006) U21 € 225
Spelers (geb. 2007-2008) U17 € 195
Spelers (geb. 2008-2010) U16M€ 190
Spelers (geb. 2009-2010) U15 € 185
Spelers (geb. 2011-2012) U13, U12€ 175
Spelers (geb. 2013-2014) U11, U10€ 165
Spelers(geb. 2015-2016-2017-2018) U9, U8, U7, U6€ 150

We vragen je vriendelijk het lidgeld over te maken op rekening BE98 0689 0987 6393 van VZW Arendonk Sport – Horststraat 82 – 2370 Arendonk. Gelieve in de mededeling van de overschrijving Lidgeld 23-24”, de naam en het geboortejaar van de speler/speelster en, indien van toepassing, ook het nummer van je vrijetijdspas te vermelden.

* Kortingen

  • Spelers die al lid waren in het seizoen ‘22-‘23 én betalen vóór 31 mei 2023, mogen op de lidgelden 30 euro in mindering brengen.
  • Vanaf het derde lid uit hetzelfde gezin, mag de 50% van het lidgeld van de jongste kind(eren) in mindering gebracht worden.
  • Voor de jeugdspelers (vanaf geboortejaar 2003 t.e.m. 2018) is het geboortejaar bepalend voor de hoogte van het lidgeld. Tenzij het lidgeld van de ploeg waar je bent ingedeeld lager is, dan mag het laagste lidgeld worden aangehouden. De indeling van de spelers in de diverse ploegen gebeurt door de respectievelijke sportieve cellen!
  • Vergeet ook niet dat je een gedeelte van het lidgeld kan recupereren bij je ziekenfonds. Kijk voor de praktische details op onze website onder “ledeninfo – tegemoetkoming mutualiteit”. Hier vind je ook de nodige documenten om de aanvraag bij je ziekenfonds te doen.

De volledige brief ivm de lidgelden vind je hier.

FAQ:

Wat indien ik wens te stoppen nadat ik me heb ingeschreven?

  • Trainingen hebben nog niet aangevangen - het lidgeld wordt terugbetaald, de € 30,00 administratiekost wordt weerhouden.
  • Trainingen hebben aanvang genomen - tot aan aanvang van competitie - 50% van het lidgeld wordt terugbetaald, de € 30 administratiekost wordt weerhouden.
  • Bij aanvang van het seizoen, worden geen lidgelden meer terugbetaald.

Wat indien ik een langdurige blessure heb?

  • Op moment van voorleggen van medische attesten, waaruit blijkt dat men inderdaad het ganse seizoen niet meer kan voetballen, zal het lidgeld terugbetaald worden. De € 30,00 administratiekost wordt weerhouden.