Lidgeld

Lidgelden voor het seizoen 2021-2022

Bedrag*
Spelers kern heren € 240
Speelsters eerste ploegen dames A en B € 185
Spelers recreatieve reserven € 110
Spelers (geb. 2001-2004) U21 € 195
Spelers (geb. 2005-2006) U17 € 165
Spelers (geb. 2007-2008) U15 € 155
Spelers (geb. 2009-2010) U12, U13 € 145
Spelers (geb. 2011-2012) U10, U11 € 135
Spelers(geb. 2013-2014-2015-2016) U6, U7, U8, U9 € 120

* Kortingen

Voor de jeugdspelers (vanaf geboortejaar 2001 t.e.m. 2016) is het geboortejaar bepalend voor de hoogte van het lidgeld. Tenzij het lidgeld van de ploeg waar je bent ingedeeld lager is, dan mag het laagste lidgeld worden aangehouden. De indeling van de spelers in de diverse ploegen gebeurt door de respectievelijke sportieve cellen!

Spelers die al lid waren in het seizoen ‘20-‘21 én betalen vóór 15 juni 2021, mogen op de lidgelden 30 euro in mindering brengen. De bovenvermelde bedragen gelden dus enkel voor nieuwe leden of bestaande leden die ná 15 juni 2021 betalen.

Vanaf het derde lid uit hetzelfde gezin, mag de 50% van het lidgeld van de jongste kind(eren) in mindering gebracht worden.


Vergeet ook niet dat je een gedeelte van het lidgeld kan recupereren bij je ziekenfonds. Kijk voor de praktische details op onze website onder “ledeninfo – tegemoetkoming mutualiteit”. Hier vind je ook de nodige documenten om de aanvraag bij je ziekenfonds te doen.