Lidgeld

Lidgelden voor het seizoen 2022-2023

Bedrag*
Spelers kern heren € 270
Speelsters eerste ploegen dames A€ 215
Speelsters dames B€ 155
Spelers recreatieve reserven € 130
Spelers (geb. 2002-2006) U21 € 225
Spelers (geb. 2006-2007) U17 € 195
Spelers (geb. 2007-2009) U16M€ 190
Spelers (geb. 2008-2009) U15 € 185
Spelers (geb. 2010-2011) U12, U13 € 175
Spelers (geb. 2012-2013) U10, U11 € 165
Spelers(geb. 2014-2014-2015-2017) U6, U7, U8, U9 € 150

* Kortingen

Voor de jeugdspelers (vanaf geboortejaar 2002 t.e.m. 2017) is het geboortejaar bepalend voor de hoogte van het lidgeld. Tenzij het lidgeld van de ploeg waar je bent ingedeeld lager is, dan mag het laagste lidgeld worden aangehouden. De indeling van de spelers in de diverse ploegen gebeurt door de respectievelijke sportieve cellen!

Spelers die al lid waren in het seizoen ‘21-‘22 én betalen vóór 15 juni 2022, mogen op de lidgelden 30 euro in mindering brengen. De bovenvermelde bedragen gelden dus enkel voor nieuwe leden of bestaande leden die ná 15 juni 2022 betalen.

Vanaf het derde lid uit hetzelfde gezin, mag de 50% van het lidgeld van de jongste kind(eren) in mindering gebracht worden.


Vergeet ook niet dat je een gedeelte van het lidgeld kan recupereren bij je ziekenfonds. Kijk voor de praktische details op onze website onder “ledeninfo – tegemoetkoming mutualiteit”. Hier vind je ook de nodige documenten om de aanvraag bij je ziekenfonds te doen.

FAQ:

Wat indien ik wens te stoppen nadat ik me heb ingeschreven?

  • Trainingen hebben nog niet aangevangen - het lidgeld wordt terugbetaald, de € 30,00 administratiekost wordt weerhouden.
  • Trainingen hebben aanvang genomen - tot aan aanvang van competitie - 50% van het lidgeld wordt terugbetaald, de € 30 administratiekost wordt weerhouden.
  • Bij aanvang van het seizoen, worden geen lidgelden meer terugbetaald.

Wat indien ik een langdurige blessure heb?

  • Op moment van voorleggen van medische attesten, waaruit blijkt dat men inderdaad het ganse seizoen niet meer kan voetballen, zal het lidgeld terugbetaald worden. De € 30,00 administratiekost wordt weerhouden.